Adatkezelési információk - The Golden Dragon

Adatkezelési információk

A www.thegoldendragon.net, mint adatkezelő, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LIII. törvény előírásait maradéktalanul betartva fogja a Megrendelő adatait kezelni és nyilvántartani, valamint ezt csak abban a körben teszi, melyhez a Megrendelő kifejezett felhatalmazást adott. A regisztráció során tudomásunkra jutott személyes adatait semmilyen körülmények között nem tesszük - a Megrendelő kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül - más számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés illetve a hatósági eljárás eseteit.

A www.thegoldendragon.net a Megrendelő által számára a megrendelés során, vagy azzal kapcsolatban megadott adatokat kizárólag a szerződés teljesítése és a létrejött szerződés feltételeinek bizonyítása érdekében kezeli, tárolja.

A www.thegoldendragon.net a mindenkori legmodernebb software és hardware eszközök alkalmazásával védi a Megrendelő által megadott adatokat, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Etikai kódex

A www.thegoldendragon.net - The Golden Dragon a SZEK (Szövetség az Elektronikus Kereskedelemért Egyesület) Etikai Kódexét magára nézve kötelezőnek tekinti.  

Szavazás
Milyen teát fogyaszt legszívesebben?
Ingyenes szállítás
25.000 Ft feletti rendelés esetén